Armağan Yolgösteren

Armağan Yolgösteren ilgili, canlı, süreğen, disiplinli çalışmasıyla 21inci yüzyılın genç sanatçı tanımının mükemmel bir örneğini sunuyor. Yolgösteren’in eserleri kentin akışını, ağlarını, örüntülerini gözlemleyerek tanımaya, anlamaya ve deşifre etmeye yöneliktir. Sanatçının çocukluğunu kentte dolu dolu yaşamış olması onun bu özel ilgisini ve duygularını biçimlendirdiği kuşkusuzdur.

Geçen yüzyılın ortalarından beri aldığı göçlerle kentlerdeki nüfus artık kırsala göre hem sayı hem de nitelik olarak ülke gündemini  ve yönünü  belirliyor. Kentlere yönelik demografik yoğunlaşmanın halen devam ettiği söylenebilir. Bunun sonuçları da sadece farklılıklarla bir arada yaşama kültürü, sosyal ve ekonomik refah, örgütlenme, iş, eğitim, sağlık ve gelişme olanakları değil ulaşım, barınma, çevre temizliği ve bakımı, plansız büyüme ve betonlaşma, kaynak dağılımı ve gelir paylaşım düzensizliklerinin görünürlüğü  gibi temel konularda karmaşıklaşması,  çözümlerin zorlaşmasıdır. Tüm bu yukardakilerin iç içe geçmesiyle oluşan anafor, genç sanatçı için eşsiz bir beslenme, deney ve ifade alanı yaratmaktadır.

Eleştirel  akıl ve bilimsel yaklaşımın maalesef yeterince etkin olamadığı kentsel çevre ve dokuda belki de sanatsal ilgi ve etkileşim, araştırma ve ifadenin yaygınlaşmasının/derinleşmesinin ilk yaklaşımın açığını bir oranda kapatabileceği;  sanatın duygularımız,  empati, hoşgörü  ve sezgilerimizi geliştirerek kentlilere  daha insanca yaklaşım ve diyalog önermesi sanıyorum Armağan Yolgösteren’in bizlere usulcacık fısıldadığıdır. Sanatçı, etrafındaki arkadaşlarıyla birlikte bu yolda kentlerin ve kentli yeni kuşakların geleceği konusunda  umutlu olmamızı sağlayan, bu yönde sebatla tuğlalarını ören,  yoğun ve metodlu çalışan, retinalardan ziyade zihinlerimizde iz bırakmayı önceleyen, önümüzdeki  yıllarda kendisinden sıkça bahsettirecek yüksek bir sanatsal potansiyele sahip olduğunu rahatça belirtebiliriz.

Attila Güllü
Ağustos 2020


1985 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü kazandı. 2007 yılında eğitimini yarıda bıraktı ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazandı. 2011 yılında Fakülteden mezun oldu ve 2019 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tezli yüksek lisansını bitirdi.  

Eserleri pek çok karma sergide sergilenmiş, çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. Antialan Güncel Sanat İnisiyatifi’nin kurucularındandır, çalışmalarına bağımsız olarak devam etmektedir.