Arzu Eş

Eş ‘öz’le ilgileniyor, emekten sakınmıyor, mütevazı, ifadeleri  tutumlu ve imgeleri verimli; yani izleyene duyumsattıkları yoğun ve çok katmanlı. Sanat üretimi sanatçı için varoluşsal bir mesele, olmazsa olmazı, yaşamının ana ekseni. İşlerindeki sadeliğin sanatçının duygularıyla tamamlanmış ürün arasındaki yolun benzersiz kısalığı ve engelsizliğinin tezahürü olduğunu düşünüyorum… Kültürün en derin ve kadim ifade araçlarından biri olan yazıyı da görselleştirmenin zarif yollarını bulmuş,  kelime zincirlerini kompozisyonlarına nakşediyor.  Sonsuzluğu çağrıştıran bu cümle/çizgiler Hint ve Uzakdoğu sanatındaki yantraları akla getiriyor.  İlk bakışta çizgi gibi görünen bu dizeler, yaklaşıldığında okunabiliyorlar ve insanı çarpıveren anlamlarla yüklüler.  Sanatçı da eserlerini üretirken kendisine meditatif, hatta şifalandırıcı bir zihin ve gönül eveni  armağan ettiğini söylüyor.

İşlerinde bolca gördüğümüz hayvan imgeleri  insanların sadece küçük bir parçasını oluşturduğu bütüncül  bir sistem içinde yaşadığımızı  görselleştiriyor. İnsan türünün göreceli serebral avantajının ‘ötekiler’ için de, hem de büyük bir sorumlulukla kullanılması gerektiğini anımsatıyor. Bunun da yolunun  yaşadığı  çevreyi  ve nihayetinde insanlığın kendisini de yok edecek olan  ‘sahip olmak’tan vazgeçip artık insan olmayı eyleme dökmesi gerektiğini duyumsuyoruz.

Attila Güllü
Temmuz 2021

benortadoğuyumhatırlıyormusunuzhaniotümrenklerinivurduğunuz..
T.Ü. El yazısı ve akrilik, 206×106 cm, 2016 
önceoyunparkındankovulmuşsonramasallarainancınıkaybetmişçocuklargibiydik
Kumaş üzeri el yazısı ve akrilik boya, 150×120 cm, 2014
“neçıkarsizbizianlamasanızda” edip cansever cümlesi…
Kumaş üzeri elyazısı ve kağıt kolaj, 57×180 cm, 2016
hiçbircümlekonuşamıyorduacıyla Kumaş Üzeri Akrilik ve El yazısı, 182×100 cm, 2015 
bazen sadece izlersin
Tuval üzeri el yazısı ve akrilik boya, 121×150 cm, 2015
üç güzeller II Tuval üzerine akrilik boya, el yazısı ve kağıt kolaj, 172×110 cm, 2015
sizinle konuşamıyorum çünkü çok gürültü var
Tuval üzerine akrilik boya ve el yazısı, 174×110 cm, 2015 
sizinaynanızolmayacağım Duralit üzeri yapıştırma, tuval bezi üzeri el yazısı ve akrilik boya, 180×60 cm, 2019
gölgelerkrallığındaartıkkimseningölgesiyoktur Kumaş üzeri elyazısı, duralit üzeri yapıştırma, 120×70 cm, 2016
Baktığımyerdesin Kumaş üzeri el yazısı, keçe kolaj, 113×160 cm, 2017

Arzu Eş’in hayvan imgeleriyle kurgulanmış yapıtlarında kullandığı biçimsel bir dili, çizgi yerine el yazısı cümle tekrarlarından oluşur. İzleyicinin de  her zaman eserlerinin bir parçası olduğunu belirten sanatçı, izleyiciyle işbirliği içinde bir tür oyunsallık alanı oluşturmaya çalışırken, bilindik imgelerle yeni anlam üretmenin yollarını da sorgular.

Yapıtların genelinde algısal farklılıklar sebebiyle kavramsal boyutta süreklilik gösteren bir değişim ve dönüşüm söz konusudur. Bu bağlamda sanatçının fikirleri Derrida’ nın söylemleriyle bağlantılıdır; “herhangi bir ifadenin ya da eserin kendini içinde bulabileceği olası bağlamlarda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Bağlam her daim genişleyendir, hiçbir zaman tükenmez ve bitmez.”*

*K. Malcolm Richards, Derrida, Kolektif Kitap, 2008