Ebru Elmacı Bulut

Yaşam zorunlulukların dayattığı koşullarda bazen sıkı bir mücadeleyle karşılaştırır, bazen de bembeyaz karla kaplı bir yokuştan aşağı kendimizi keyifle salabileceğimiz bir kızak kolaylığını ve keyfini hediye ediverir. Seramik sanatçısı Ebru Elmacı Bulut,  bu iki ucu hem de bu iki uç arasındaki renk geçişlerini yaşamış.  Çocukluğunda tanıyıp sevdiği seramik sanatıyla ancak yaşamının “orta” döneminde buluşabilmiş. Ancak bu geç kalmışlık, yaşamın sağladığı ve sonra sanatına dahil ettiği deneyimleriyle özgün bir zenginlik, merak ve araştırma alanı olarak geri dönmüş.  Tecessüsü ve odağına aldıklarını, dert ettiği konuları kadim seramik sanatının sonsuz yaratıcı olanaklarıyla buluşturarak güncel sanat mecrasında sorgulayıcı ve düşündürücü işlere imza atageliyor.

Ankara Konutkent’te kurduğu atölyesi oldukça faal. Burada hem öğrencilere temel seramik dersleri veriyor, hem de iki mecrada üretim yapıyor.  Standart olarak ürettiği seramik kap-bardak-tabakların yanında onu asıl heyecanlandıran serbest şekilleme ve kalıplarla yaptığı seramik heykeller. Dikkatimizi bir seri olarak tasarladığı, inşaat boruları formunu merkeze aldığı ve onları bambaşka bağlamlara taşıyarak bizleri hayrete düşüren eserleri çekiyor.  Sanatçının kimlik konusuna ilgisi düşünüldüğünde uygun bir izlek bulmuş; son derece sıradan ve tektip bir malzeme formunu alıp ona insansı ve fonksiyonel öğeler katarak izleyeni derinden etkileyen ifade ve sonuçlara yolaçıyor. Sanatçı tüm bu üretim/eğitim mecralarını çok uygun bir oranda kararak atölyesinin yaşamasını sağladığı gibi seramik sanatının bitimsiz plastik olanaklarını engel tanımadan keşfediyor, yarattığı atölye ortamı ve profesyonel fırını ile Ankara`nın yörüngesinde önemli bir ısı, ışık  ve aydınlanma kaynağı olarak durmaksızın çalışıp üretiyor.

Attila Güllü
Mayıs 2021

20×14 ila 18×12 arası değişken sırsız seramik kalıp ve elle serbest şekillendirme
Beni Kategorize Etme Porselen çamuru, kalıpla şekillendirme, 37×21 cm, 2020
Beni Kategorize Etme Porselen çamuru, kalıpla şekillendirme, 28×33 cm
Stoneware kalıpla şekillendirme, 24×8 cm
Porselen Çamuru, kalıpla şekillendirme, 23×9 cm, 2020

Ebru Elmacı Bulut, 1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Seramik, Cam ve Çinicilik Meslek Yüksekokulu’ndan 2015 yılında onur öğrencisi olarak mezun oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ve Güzel Sanatlar Merkezi Seramik Bölümü 4 Yıllık Sertifika Programını tamamladı. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü lisans programından şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Ön lisans ve lisans eğitimi döneminde katıldığı çeşitli sempozyum, yarışma ve sergiler bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi Ebru Elmacı Bulut, çalışmalarına kişisel atölyesi olan Art Perfectera Ceramics’te devam etmektedir.