Erdal Duman

Erdal Duman Ankara’da yaşayan ve üreten genç bir heykel sanatçısı. İşlerini bu coğrafyadan çıkarıyor ve bu eserler hiç kuşkusuz aktüel, nitelikli, çağdaş ve evrensel.

Sanatçı erken çalışmalarından beri hınzır bir gülümseme ve ironik yaklaşımını keskin sorgulama ve eleştiri öğeleriyle karıp ilgi çeken/akılda kalan işlere imza atıyor.

Sonuçta bir temsiliyet çalışması olan sanat eyleminde Duman efervesan bir hapın suya atılınca çözülüp erimesi misali görüş açımızdan kaldırıverilip gizlenen şiddet (öldürüm) araçlarını tekrar nazarımıza sunuyor. İzleyenlerin nazarları bazen sanatçının parlak boyalı konturlardan oluşturduğu yoketme nesnelerinin gerçek boyutlardaki temsiline, bazen de aralarındaki boşluklara/arka fona yönelebiliyor. Bakışların kontürlerle boşluk arasında gezinmesi izleyicileri “bakmak ve görmek” arasındaki sınırda tutuyor. Belki de sanatçı özenle saklanıp gizlenen bu uğursuz nesneleri yeniden kurgulayarak aynı miktardaki espası/uzayı onlardan (saklanıp gizlendikleri yerden) alıp sanat dünyasına, belleğimize ve bilinçlerimize bir armağan olarak yeniden sunuyor.

Sanatçı deneysel tavrıyla taze kalmayı önemsiyor; son işleri öncekilerin tersine çok küçük, sesini çıkaramayan ve eylemsiz insancıkların temsilleri. Acaba nedeni yukarda bahsettiğimiz topluma yedirilmiş, kanıksanmış, yaşamlarımıza sinmiş ve görünmeyen şiddet mi?

Erdal Duman hacimle yeni bir dil oluşturmayı ıskalamadan zor/sert evrensel meseleleri kavramsallaştırarak sorular sorageliyor. Gelecekte de insanlık durumuna eleştirel bir gözle bakacağını, izleyenlerine taptaze eserler sunarak düşündürmeye, sorgulatmaya ve ayıltmaya devam edeceğini ve plastik dehasıyla uluslararası arenada da aranan bir sanatçı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Attila Güllü
Ağustos 2020

Tarak Metal üzeri pirinç kaplama, 100x30x27 cm, 2013

Dön bebeğim Metal, statik boya, 110x30x30 cm, 2013

Tank kimdeyse Süleyman odur Metal, statik boya, 800x320x400 cm, 2011
Özne ne oldu da nasıl ve ne zaman bu dünyayı terk etti Metal, ∅60×10 cm, 2019
Madun Pirinç döküm, cam, 45 cm, 2019
Aklımda bir şey var Polyester döküm, krom boya, 2014
İçi seni dışı beni yakar Metal, krom boya, ∅30×7 cm, 2014
Okuspokus Pirinç döküm metal, 40 cm, 2015
Eli cebinde Pirinç döküm, metal, 45 cm, 2015
Sırtından gömleğini alırlar Amerikan bezi üzerine desen uygulama, 2019
İnsandaki cevher dünyaya bedel Metal raf, demir talaş, 360x180x35 cm, 2017
1248 1248 adet gözyaşı şişesi, metal tel, 2014-2017

Erdal Duman, Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Yaygara güncel sanat inisiyatifinin kuruculuğunda yer aldı. Bir çok karma ve kişisel sergilerinin yanında sergi yürütücülüğü ve paneller gerçekleştirdi. Hacettepe üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde ve ODTÜ güzel sanatlar seçmeli birimlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Çalışmalarını İstanbul’da Artsümer galeri temsil etmekte. Şu anda Ankara’da yaşıyor ve üretiyor.